spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔίκαιο & ΤεχνολογίαH ομοσπονδία διαδικτυακού στοιχηματισμού αμφισβητεί το "προστατευτικό" νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας

H ομοσπονδία διαδικτυακού στοιχηματισμού αμφισβητεί το “προστατευτικό” νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγαν σήμερα κατά της χώρας μας η Ένωση Διαδικτυακού Στοιχηματισμού (Remote Gambling Association – RGA) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυχερών Παιγνίων και Στοιχηματισμού (European Gaming and Betting Association – EGBA), αμφισβητώντας το προστατευτικό, νομοθετικό πλαίσιο που γνωστοποιήθηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η καταγγελία αφορά μια σειρά περιορισμών που δεν εναρμονίζονται με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο, σχετικά με τους νεοεισερχόμενους στην αγορά. Στο σχετικό δε αίτημα ζητείται η άμεση παρέμβαση της Επιτροπής, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην καταγγελία παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με το Ευρωπαϊκό δίκαιο. Ειδικότερα:

• Οι κανονισμοί επιτρέπουν την εισαγωγή αποκλεισμού πρόσβασης στο διαδίκτυο βάσει της εισαγωγής μιας “μαύρης λίστας” μη αδειοδοτημένων φορέων εκμετάλλευσης. Αυτό αποτελεί άμεση παραβίαση του Άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του θεμελιώδους δικαιώματος παροχής και λήψης πληροφοριών.

• Η επέκταση του συμβατικού (offline) μονοπωλίου του ΟΠΑΠ σε διαδικτυακό μονοπώλιο τυχερών παιγνίων και δικαιωμάτων στοιχηματισμού, με εκχώρηση αποκλειστικότητας στον ΟΠΑΠ έως το 2020 για το διαδικτυακό στοίχημα και έως το 2030 για συγκεκριμένους τομείς των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

• Ανάκληση των προσωρινών αδειών από την ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τις οποίες αιτήθηκαν εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης προσδοκώντας στη δυνατότητα αίτησης για πλήρεις άδειες σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η συγκεκριμένη αποτυχία του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την έγκριση του διαδικτυακού στοιχηματισμού είναι δυσανάλογη και ανακόλουθη και επομένως παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αφού:

• Στον Νόμο περί τυχερών παιγνίων αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο διαδικτυακός στοιχηματισμός επιτρέπεται, κατ΄ αρχήν, υπό την προϋπόθεση ότι συνάδει με τις απαιτήσεις του Νόμου περί τυχερών παιγνίων.

• Ωστόσο, από τον 8/2011, όταν και υιοθετήθηκε ο Νόμος περί τυχερών παιγνίων, δεν έχει εκχωρηθεί καμία πλήρης άδεια για διαδικτυακό στοιχηματισμό και δεν έχει ανακοινωθεί η προβλεπόμενη διαβούλευση, σχετικά με την ενδεχόμενη αδειοδότηση.

• Τα προσχέδια Κανονισμών θα οδηγήσουν την ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στο να δημοσιεύσει μια μαύρη λίστα, η οποία θα περιέχει τις επωνυμίες όλων των ιστότοπων διαδικτυακού στοιχηματισμού που είναι προσβάσιμοι από την Ελλάδα, κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά αποτρέπεται η δραστηριοποίηση των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε. φορέων εκμετάλλευσης στην Ελλάδα με χρήση των αδειών τους που έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε. παρά το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για άδεια παροχής των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα.

Προτού ισχύσουν οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί, πρέπει να υπάρξει χρόνος προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις προτάσεις και να εκτιμηθούν οι ενστάσεις, δηλαδή μια «περίοδος χάριτος». Η ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός των μη αδειοδοτημένων ιστότοπων θα ξεκινήσει την ημέρα μετά τη λήξη της «περιόδου χάριτος».

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες των φορέων εκμετάλλευσης και ενδέχεται να οδηγήσει το Ελληνικό Δημόσιο σε παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε περίπτωση που δεν εγκριθούν οι κανονισμοί. Ως μέρος ενός ευρύτερου ελέγχου του καθεστώτος του διαδικτυακού στοιχηματισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη συμβατότητα του ελληνικού συστήματος με τις Συνθήκες. Αυτό αποτελεί μια βασική επιλογή για την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τα πλήρη οφέλη μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Maarten Haijer, Γενικό Γραμματέα της EGBA, «Η Ελλάδα και το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ έχουν μακρά ιστορία μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ε.Ε., όπως ανέφερε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2013. Η πιο πρόσφατη ειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέχει μια σειρά τροποποιήσεων που είναι ξεκάθαρα αντι-ανταγωνιστικές και προστατευτικές. Είναι πλέον η στιγμή που η Επιτροπή πρέπει να ενεργήσει και να λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον της Ελλάδας».

Ο Clive Hawkswood, Διευθύνων Σύμβουλος της RGA πρόσθεσε: «Οι ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου, που πρώτα άνοιξε και ύστερα έκλεισε την αγορά διαδικτυακού στοιχηματισμού υποδηλώνουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα το συμφέρον του ΟΠΑΠ και όχι το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Όταν ένα καθεστώς αντιβαίνει στις διατάξεις των Συνθηκών, οι ενστάσεις είναι δυστυχώς απαραίτητες και αναπόφευκτες. Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να επιβάλει αυτές τις διατάξεις που σχετίζονται με τον στοιχηματισμό, όπως το ζήτησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Lawjobs