Η περιορισμένη αντιγραφή DVD νομιμοποιείται στις Η.Π.Α μέσω των βιομηχανιών τους

0

Όμιλοι εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης και τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων και των Microsoft Corp. & Walt Disnay Cο., συμφωνήσαν να επιτρέψουν στους καταναλωτές να κάνουν χρήση νόμιμων αντιγράφων DVD ή παραγώγων τους. Η απόφαση αυτή των εταιρειών αντικατοπτρίζει το μέγεθος της απειλής που δέχονται οι βιομηχανίες αυτές, από τους διαδικτυακό χώρο, και την πειρατεία ταινιών, παιχνιδιών και άλλων που διατίθενται εκεί.

Τα DVD που υπάρχουν στην αγορά είναι προστατευμένα από το σύστημα CSS, το οποίο απαγορεύει παράνομη αντιγραφή του DVD, με την καινούρια όμως, «συμμαχία των βιομηχανιών» το λεγόμενο «advanced access content system», θα μπορούν οι ιδιοκτήτες των DVD, χωρίς να έχουν νομοθετικές κυρώσεις, αλλά με ειδική άδεια και κωδικούς προσβάσεις αντιγραφής που θα δίνουν οι βιομηχανίες , να αντιγράφουν με νόμιμο τρόπο DVD.

Σχόλια