Η πολιτική απορρήτου του Facebook παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο

0

 

Μια αναφορά που συντάχθηκε κατόπιν παραγγελίας της βελγικής Αρχής για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων αποκάλυψε ότι το Facebook δρα κατά παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου, παρότι αναβάθμισε τον Ιανουάριο του 2015 την πολιτική απορρήτου του.

Η αναφορά καταδεικνύει ότι η αναβάθμιση της πολιτικής απορρήτου απλώς διεύρυνε παλαιότερες πολιτικές και πρακτικές, και συνεχίζει να αντίκειται στον ευρωπαϊκό νόμο για την προστασία του καταναλωτή.
«Η Δήλωση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Facebook περιέχει μια σειρά όρων που δεν συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Άδικους Όρους Συμβολαίων. Αυτές οι παραβιάσεις υπήρχαν ήδη το 2013, και θα παραμείνουν και το 2015.», αναφέρεται.
Σύμφωνα με την αναφορά, οι πολιτικές του Facebook σχετικά με την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του για την τοποθέτηση διαφημίσεων τρίτων δεν «καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της νομικά έγκυρης συναίνεσης», ενώ το δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης «δεν έχει προβλέψει επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου» όσον αφορά τη χρήση του περιεχομένου των χρηστών του για εμπορικούς σκοπούς.

«Το Facebook επιρρίπτει όλο το βάρος στους χρήστες. Οι χρήστες πρέπει να πλοηγηθούν στον περίπλοκο ιστό των ρυθμίσεων του αναζητώντας πιθανές διεξόδους», συνεχίζει η αναφορά, και προσθέτει: «Η συλλογή και η χρήση δεδομένων που προβλέπεται στην πολιτική χρήσης πληροφοριών για το 2015 δεν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Προστασίας της Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο, η οποία απαιτεί ελεύθερη και κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεση του ατόμου, πριν την αποθήκευση ή την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες της συσκευής του».

Εκπρόσωποι του Facebook συναντήθηκαν με τον Βέλγο υπουργό προστασίας της ιδιωτικής ζωής, Bart Tommelein, για να συζητήσουν τα αποτελέσματα της αναφοράς και ισχυρίστηκαν ότι η πολιτική του κοινωνικού δικτύου δεν παραβιάζει τους νόμους του Βελγίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 

Σχόλια