Η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που «φιλοξενείται» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Η «Fraternité 2020» αποτελεί Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ), που έχει ως στόχο ενίσχυση προγραμμάτων ανταλλαγής πολιτών, όπως είναι για παράδειγμα το «Erasmus» και το «European Voluntary Service» και την προώθηση μιας «ενωμένης» Ευρώπης βασισμένης στην αρχή της αλληλεγγύης.

Η Επιτροπή κατέθεσε τον Ιούλιο προσφορά για φιλοξενία της συγκεκριμένης ΠΕΠ στους διακομιστές της, ως απάντηση σε ζητήματα που τέθηκαν από τους διοργανωτές και τα οποία αφορούσαν στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων φιλοξενίας.

Στο εξής, θα είναι δυνατή η συλλογή δηλώσεων υποστήριξης στην Πρωτοβουλία μέσω των διακομιστών της Επιτροπής, κίνηση η οποία μεταφράζεται ως προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Στην ανωτέρω συνεργασία, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης – Κρατικό κέντρο τεχνολογιών της πληροφορίας του Λουξεμβούργου, το οποίο είναι η ορισθείσα αρχή πιστοποίησης στο Λουξεμβούργο, όπου βρίσκονται οι εξυπηρετητές της Επιτροπής.

Την ικανοποίηση τους για το εγχείρημα έχουν εκφράσει, εκτός από τους εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας «Fraternité 2020» και της Επιτροπής, και πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.