Η Σύγκλητος επικυρώνει τη συνθήκη για τα εγκλήματα διαδικτύου

0

Η Σύγκλητος έχει επικυρώσει μια συνθήκη στο πλαίσιο της οποίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσχωρήσουν με περισσότερες από 40 άλλες χώρες, κυρίως από Ευρώπη, στην καταπολέμηση των εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω του Διαδικτύου.

«Αυτή η συνθήκη παρέχει τα σημαντικά εργαλεία στις μάχες ενάντια στην τρομοκρατία, στις επιθέσεις κατά των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών μέσω του Διαδικτύου», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Alberto Gonzales.

Η Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η πρώτη διεθνής συνθήκη που επιδιώκει να εξετάσει τα εγκλήματα Διαδικτύου με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, τη βελτίωση των εξεταστικών τεχνικών και την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνών.

Η Συνθήκη υπογράφθηκε από 38 Ευρωπαϊκά κράτη μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες,τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Νότια Αφρική, από τα τέλη του 2005.

Σχόλια