Η τεχνολογία της πληροφορίας ζωντανά στο Ευρωκοινοβούλιο

0

Περισσότεροι από 350 ευρωβουλευτές, κοινοβουλευτικά στελέχη και εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25-26 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις νέες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, αλλά και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης ευρωβουλευτές, μέλη και υπάλληλοι εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων, εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο θα μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές, εμπειρίες και διδάγματα όσον αφορά τις προκλήσεις και τα οφέλη των νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Κεντρικό θέμα των ομιλιών, συζητήσεων και σταντ, θα είναι το πώς μπορεί να εκσυγχρονισθεί η λειτουργία των κοινοβουλίων δεδομένων των εξελίξεων των νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα είναι επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων.