Η Wikipedia απέκτησε ανταγωνιστή

0

Ο όμιλος Google ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας με την ονομασία Knol, η οποία θα μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις και έχει σκοπό να ανταγωνιστεί ευθέως τη γνωστή συμμετοχική ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.
Η ονομασία Knol προκύπτει από την αγγλική λέξη «knowledge», που σημαίνει γνώση.
Συντάκτες στην εγκυκλοπαίδεια της Google θα είναι επώνυμοι χρήστες του διαδικτύου.
«Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που κατέχουν χρήσιμες γνώσεις, τις οποίες θα ήθελαν να μοιραστούν» εξηγεί ο όμιλος στον επίσημο δικτυακό τόπο του και συμπληρώνει, «σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν ιδιαίτερα ένα θέμα να γράψουν ένα άρθρο αναφοράς».
Η μεγάλη διαφορά με τη Wikipedia, τα άρθρα της οποίας είναι προϊόν συνεργασίας και γενικά ανώνυμα, είναι ότι κάθε άρθρο θα φέρει υπογραφή και θα γράφεται από ένα μόνο συγγραφέα, μολονότι το Google θα επιτρέπει στους χρήστες του ίντερνετ να προσθέτουν σχόλια, επιπλέον πληροφορίες, παραπομπές και φωτογραφίες.
Μια άλλη επιλογή που διαφοροποιεί την Knol από τη Wikipedia, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, είναι η διαφήμιση, ένα μέρος της οποίας θα επιστρέφει στο Google.

«Στη διακριτική ευχέρεια του συγγραφέα, ένα knol θα μπορεί να έχει διαφημίσεις» σημειώνει ο όμιλος, το 99% των εσόδων του οποίου προέρχεται από διαφημίσεις δημοσιευμένες στις εταιρικές ιστοσελίδες ή δίπλα στις απαντήσεις της μηχανής αναζήτησης που διαθέτει.
«Εάν ένας συγγραφέας επιλέξει να έχει διαφημίσεις, το Google θα του δώσει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων από αυτές» αναφέρει.

Η Wikipedia, μία από τις ιστοσελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις διεθνώς, δημιουργήθηκε το 2001 και φιλοξενεί σχεδόν 9.000.000 άρθρα σε περισσότερες από 200 γλώσσες, αλλά η ανώνυμη πλευρά των άρθρων, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν από τον καθένα κάθε στιγμή, προκάλεσε πρόσφατα κάποια προβλήματα αξιοπιστίας, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ορισμένες εταιρείες έγραφαν οι ίδιες τα άρθρα που τις αφορούσαν.

Σχόλια