Η Yahoo απέρριψε την υιοθέτηση πολιτικής που θα αντιτίθεται στην εφαρμογή περιορισμών στο Διαδίκτυο

0

Οι μέτοχοι της εταιρίας Yahoo απέρριψαν το σχέδιο για την υιοθέτηση πολιτικής που θα αντιτίθεται στην εφαρμογή περιορισμών στο Διαδίκτυο.

Επίσης απέρριψαν την πρόταση για την σύσταση επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την επανεξέταση της πολιτικής που ακολουθεί παγκοσμίως, ιδίως στην Κίνα.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από το 2005 μέχρι σήμερα έχουν ασκήσει έντονη κριτική σε βάρος της Yahoo, λόγω του ρόλου της στην παράδοση των e-mail ορισμένων πολιτικά αντιφρονούντων χρηστών.

Τα επίμαχα μάλιστα e-mail χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικά στοιχεία για την καταδίκη και την φυλάκιση των χρηστών.

Η Yahoo ωστόσο επισήμως επιμένει ότι οφείλει να συμμορφώνεται με τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών όπου λειτουργεί.