Ηλεκτρονική βίζα για τους ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ

0

Δυσφορία έχουν προκαλέσει στην ΕΕ τα σχέδια των ΗΠΑ για την επιβολή ενός τύπου «ηλεκτρονικής βίζας» σε όλους τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ που επιθυμούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Η Ελλάδα από την πλευρά της, σε αντίθεση με ορισμένες άλλες χώρες της ΕΕ (των 15 κρατών-μελών) ευελπιστεί να υποβληθεί στο ίδιο καθεστώς με τους υπόλοιπους, αφού οι πολίτες της, με το ισχύον καθεστώς χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Τα σχέδια των ΗΠΑ προβλέπουν ότι οι Ευρωπαίοι και των 27 κρατών- μελών της ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία τους- αριθμό διαβατηρίου κ.α. στις αμερικάνικες αρχές ηλεκτρονικά ή μέσω των ταξιδιωτικών τους γραφείων και μέσα σε 48 ώρες θα λαμβάνουν θετική απάντηση με ένα πράσινο φως ή αρνητική με ένα κίτρινο (στη δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να προσέρχονται στις προξενικές αρχές των ΗΠΑ για διευκρινίσεις).

Η ΕΕ έχει αντιρρήσεις για την ηλεκτρονική βίζα, καθώς υποστηρίζει ότι θα αποτελέσει εμπόδιο στα ταξίδια της τελευταίας στιγμής, ενώ στο διπλωματικό πεδίο ενοχλεί η άνιση μεταχείριση, αφού οι ΗΠΑ στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, επιβάλλουν στην ΕΕ μέτρα, τα οποία η τελευταία δεν έχει επιβάλλει στις ΗΠΑ.

Σχόλια