Ηλεκτρονική υπογραφή στις συναλλαγές με την Εφορία

0

Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης ειδικής ηλεκτρονικής υπογραφής για όλους τους φορολογουμένους που το επιθυμούν.

Η ηλεκτρονική υπογραφή θα χρησιμεύει στις συναλλαγές τους μέσω του Διαδικτύου με την Εφορία και με άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο φορολογούμενος, μεταξύ άλλων, θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μέσω του Διαδικτύου αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν το μητρώο του στην Εφορία (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, οικογενειακής κατάστασης, διεύθυνσης επαγγελματικής εγκατάστασης), θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα δεδομένα που έχει η Εφορία στη διάθεσή της και τον αφορούν(ηλεκτρονικός φορολογικός φάκελος), θα μπορεί να δίνει ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις σε φορείς και επαγγελματίες για τη διεκπεραίωση των φορολογικών του υποχρεώσεων (υποβολή δηλώσεων από φοροτεχνικούς ), καθώς και να εξοφλεί κάθε είδος οφειλής προς την Εφορία, όπως είναι οι φόροι κληρονομιάς, εισοδήματος κ.λπ.

Σχόλια