Ην. Βασίλειο: Οι δημοφιλέστερες διατάξεις της «Μάγκνα Κάρτα για την Ψηφιακή Εποχή»

0

Με αφορμή τη συμπλήρωση οχτακοσίων ετών από την έκδοση της Μάγκνα Κάρτα και τη συμπλήρωση εικοσιπενταετίας από την εφεύρεση του παγκόσμιου ιστού, η Βρετανική Βιβλιοθήκη δημοσίευσε τις δέκα δημοφιλέστερες διατάξεις μίας υποθετικής «Μάγκνα Κάρτα για την Ψηφιακή Εποχή», όπως αναδείχθηκαν μετά από διαδικτυακή ψηφοφορία.

Περίπου τριάντα χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου συμμετείχαν στην εν λόγω πρωτοβουλία, με την επωνυμία «Τα Ψηφιακά μου Δικαιώματα», ψηφίζοντας τις διατάξεις, οι οποίες κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε ένα τέτοιο έγγραφο. Κρίνοντας από τις δέκα επικρατέστερες διατάξεις, το ευρύ κοινό επιθυμεί το διαδίκτυο να είναι ελεύθερο από κυβερνητική λογοκρισία και μαζική παρακολούθηση, να εξασφαλίζεται η ελευθερία του λόγου και η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία και στις τρέχουσες ειδήσεις, καθώς και να απαγορεύεται η πώληση των προσωπικών δεδομένων και των προτιμήσεων των χρηστών σε εταιρείες.

«Σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας ήταν να προβληματιστούν οι νέοι άνθρωποι, σχετικά με ζητήματα ιδιωτικότητας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και ελευθεριών, τα οποία εγείρονται από ένα χάρτη δικαιωμάτων για την ψηφιακή εποχή. Οι δημοφιλέστερες επιλογές αποτελούν ένδειξη του πως αισθάνεται η κοινή γνώμη, όσον αφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στο διαδίκτυο», δήλωσε σχετικά η Sarah Shaw, διευθύντρια του project «Τα Ψηφιακά μου Δικαιώματα».