Ην. Βασίλειο: Προώθηση νομοθετικού πλαισίου για τις ψηφιακές συναλλαγές μέσω Bitcoin

0

Το Ηνωμένο Βασίλειο προωθεί την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις συναλλαγές μέσω του ψηφιακού νομίσματος Bitcoin, στα πλαίσια προσπάθειας για την υποστήριξη της καινοτομίας και την πρόληψη των παρανομιών στο νεοσύστατο διαδικτυακό, οικονομικό δίκτυο.

Σε σχετικό έγγραφο του Βρετανικού υπουργείου Οικονομικών, αναφέρεται ότι το ζήτημα της θέσπισης μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στις ψηφιακές συναλλαγές, πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης στο Κοινοβούλιο. Κεντρικό σημείο της διαβούλευσης θα αποτελέσει η διατύπωση προτάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα παρέχει στις αστυνομικές αρχές τις απαραίτητες δυνατότητες για την «ταυτοποίηση και δίωξη της εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ψηφιακές συναλλαγές, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας κατάσχεσης ψηφιακών κεφαλαίων όταν οι συναλλαγές έχουν εγκληματικό σκοπό».

Ο Tom Robinson, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «Οργάνωσης για τις Ψηφιακές Συναλλαγές του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ σημαντική, διότι προωθεί την καθιέρωση του Bitcoin, ως κοινώς αποδεκτού τρόπου συναλλαγών».

Σχόλια