Ηνωμένο Βασίλειο: Συνεργασία με εταιρείες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

0

Συνεργασία με μεγάλες εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σύνηψαν οι βρετανικές αρχές, στα πλαίσια μιας κοινής προσπάθειας για την εδραίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Υπολογίζεται ότι τα κυβερνητικά και βιομηχανικά δίκτυα της χώρας δέχονται περίπου 70 ηλεκτρονικές επιθέσεις «υψηλού κινδύνου» μηνιαίως, ενώ το 15% των επιθέσεων αυτών στρέφεται εναντίον του αμυντικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Για το λόγο αυτό, οι βρετανικές αρχές έχουν θέσει το ζήτημα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου εντός των άμεσων προτεραιοτήτων τους ήδη από το 2010.
Με το ως άνω «Σύμφωνο Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο» – στο οποίο συμμετέχουν εταιρείες όπως η BAE Systems, η Lockheed Martin κι η Hewlett Packard- οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου προσδοκούν – μεταξύ άλλων- να ενισχύσουν τις διαδικασίες ελέγχου στο διαδίκτυο και να θωρακίσουν αποτελεσματικά τις αμυντικές υποδομές της χώρας.