Ηνωμένο Βασίλειο: σύντομα σε ισχύ η νέα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα

0

Στις 26 Μαϊου πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στη Βρετανία η ευρωπαϊκή Οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα. Σύμφωνα με τα νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι χρήστες θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου των δεδομένων που διατηρούν οι ιστοσελίδες γι’ αυτούς. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στη χρήση των “cookies” και όπως δηλώνεται από το Γραφείο Πληροφοριών του αρμόδιου Επιτρόπου (ICO) οι υπεύθυνοι των ιστοσελίδων θα πρέπει να ελέγξουν τη συμβατότητα των τεχνικών λειτουργιών τους με τη νέα νομοθεσία.

Σχόλια