ΗΠΑ: Ανοίγει ο δρόμος για ηλεκτρονικές επιδόσεις

0

Στο πνεύμα αυτό κυμαίνεται  πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου της Πολιτείας της Μινεσότα που θεώρησε νόμιμη την επίδοση αίτησης διαζυγίου με ηλεκτρονικά μέσα αντί για δημοσίευση σε εφημερίδα, επειδή ο σύζυγος της αιτούσας ήταν αγνώστου διαμονής.

Ενώ σε αρκετές άλλες χώρες –για παράδειγμα στην Αυστραλία, στη Βρετανία, στον Καναδά, στη Νέα Ζηλανδία- ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας έχει προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις περιλαμβάνοντας τα ηλεκτρονικά μέσα στους νόμιμους εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ακόμη το θέμα επιφυλακτικά, με απαγορεύσεις σε ομοσπονδιακό και -κάποιες φορές- σε πολιτειακό επίπεδο. Πράγματι, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, μόνο βάσει του άρθρου 403 του αμερικανικού ΚΠολΔ είναι δυνατή η ηλεκτρονική επίδοση, σε περιπτώσεις αλλοδαπών εναγομένων, εφόσον δεν απαγορεύεται από διεθνή συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων εννόμων τάξεων. Στο παρελθόν άλλωστε μόνο μία σημαντική απόφαση είχε εκδοθεί επί του θέματος, όταν το 2002 επετράπη από Εφετείο του Σαν Φρανσίσκο η ηλεκτρονική επίδοση σε διαδικτυακή εταιρεία τζόγου από την Κόστα Ρίκα, η οποία δεν διέθετε ούτε τηλέφωνο ούτε διεύθυνση πραγματικής έδρας, αλλά μόνον την ηλεκτρονική διεύθυνση του τερματικού, μέσω του οποίου ασκούσε τις δραστηριότητές της.
Περιπτώσεις σαν τις παραπάνω έχουν αναγκάσει τους Αμερικανούς να συζητούν δημόσια πλέον το ενδεχόμενο νομοθετικού ανοίγματος στις ηλεκτρονικές επιδόσεις. Τα πλεονεκτήματα είναι υπολογίσιμα. Αφενός ταχύτητα και μεγαλύτερη ακρίβεια στις δικαστικές διαδικασίες, διότι η παράδοση των μηνυμάτων θα είναι άμεση, και επιπλέον θα καθίσταται δυνατή η χαρτογράφηση της πορείας του μηνύματος, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παραλαβή. Αφετέρου το μέτρο είναι δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σε σχέση με τις δημοσιεύσεις σε εφημερίδες για άτομα αγνώστου διαμονής, αφού ο γενικός πληθυσμός μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε εφημερίδες, ούτε να διαβάζει τις ειδήσεις του νομικού παραρτήματος. Εξίσου αποτελεσματική είναι η επίδοση μέσω social media, π.χ. Facebook, Myspace, Twitter, όταν ο εναγόμενος αποφεύγει να δώσει σημεία ζωής για  να μην αρχίσει η διαδικασία, αλλά δραστηριοποιείται καθημερινά στα κοινωνικά μέσα.

Το ζήτημα είναι συναφές με σκέψεις που διατυπώνουν νομικοί κύκλοι της Αμερικής για εκμοντερνισμό του Οργανισμού Λειτουργίας των Δικαστηρίων μαζί με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να γίνεται ηλεκτρονικά και η σύνταξη των δικογράφων, να τηρούνται ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων αντί για έγγραφα σε αρχεία, και να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της δίκης –δηλαδή προθεσμίες, κατατεθειμένα έγγραφα, δικάσιμος κλπ- μέσω του Διαδικτύου. Μολονότι οι προβληματισμοί είναι ακόμη στην αρχή, η αναπόφευκτη αλήθεια είναι ότι η αμερικανική έννομη τάξη δεν θα έχει την πολυτέλεια να αγνοεί για πολύ καιρό ακόμη τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Σχόλια