ΗΠΑ: Δικαστήριο μείωσε στο μισό την αποζημίωση της Samsung προς την Apple

0

 Η δικαστής Lucy Koh έκρινε πως οι ένορκοι στηρίχθηκαν σε εσφαλμένες νόμιμες βάσεις για τον υπολογισμό της αποζημίωσης-ρεκόρ του 1.05 δισεκατομμυρίων δολαρίων και όρισε ότι το ποσό πρέπει να μειωθεί κατά 450 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου στο μισό.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι ένορκοι εκτίμησαν μεν σωστά τις ζημίες για ένα μέρος των προϊόντων που αφορούσε η δίκη, έσφαλαν όμως ως προς τον υπολογισμό των ζημιών από 14 άλλα προϊόντα της Samsung.

Το δικαστήριο συνεπώς αφαίρεσε από το ποσό της αποζημίωσης τα 450 εκατομμύρια δολάρια που αντιστοιχούσαν στον μη νόμιμο υπολογισμό και έδωσε εντολή νέας συζήτησης για τον ακριβή και ορθό καθορισμό της ζημίας που υπέστη η Apple από αυτά τα προϊόντα.

Σχόλια