ΗΠΑ: Κανόνες για τον περιορισμό της διαφημιστικής στοχοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

0

Αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο υιοθέτησε η αμερικανική Επιτροπή Εμπορίου (FTC), προκειμένου να περιορίσει τα φαινόμενα αντιμετώπισης των παιδιών, ως διαφημιστικών «στόχων» στο διαδίκτυο.
Η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την προστασία του “παδικού απορρήτου” στο διαδίκτυο (Children’s Online Privacy Portection Act – COPPA) αποτελούσε πάγιο αίτημα των ειδικών σε ζητήματα ασφάλειας, κατά τα τελευταία χρόνια.
Οι νέες ρυθμίσεις συνάντησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τις αρνητικές αντιδράσεις τεχνολογικών εταιρειών, διαφημιστών και εμπορικών ομίλων. Ωστόσο, όπως δήλωσε η διευθύντρια της Επιτροπής Edith Ramirez, «Το ζήτημα προστασίας της παιδικής ιδιωτικότητας αποτελεί προτεραιότητα. Οι νέοι κανόνες αναμένεται ν’ αυξήσουν το αίσθημα ευθύνης των γονέων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών τους, συμβαδίζοντας με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες».