Κανόνες ορθής χρήσης των κοινωνικών δικτύων για τους Δικαστές στις ΗΠΑ

0

Το «American Bar Association», το οποίο, μεταξύ άλλων, καθορίζει τους ηθικούς κώδικες των ασκούντων νομικά επαγγέλματα, εξέδωσε την υπ. αριθμ. 462 γνωμοδότηση («Formal Opinion 462»), με την οποία προβλέπονται οι κανόνες χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τους Δικαστικούς Λειτουργούς.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση [PDF], οι Δικαστικοί θα πρέπει να κάνουν συνετή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα πρέπει να αποφεύγουν διαδικτυακές επαφές με άτομα, τα οποία ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά τους.

Ειδικότερα, η Μόνιμη Επιτροπή Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Ευθύνης του ABA («ABA Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility») όρισε ότι οι Δικαστές οφείλουν να απέχουν από τη διαδικτυακή υποστήριξη ή αποδοκιμασία κομμάτων ή πολιτικών προσώπων. Επίσης, δεν επιτρέπεται στους Δικαστές να προβαίνουν σε ανακοινώσεις στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με τις υποθέσεις που χειρίζονται ενώ θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσο θα γνωστοποιούν σχέσεις τους με δικηγόρους ή τρίτα μέρη εκκρεμουσών υποθέσεων. Τονίζεται δε, ότι ο Δικαστής δε θα πρέπει να παρασύρεται από το πιο χαλαρό κλίμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οφείλει να εξετάζει πολύ προσεκτικά τις «σχέσεις» που αναπτύσσει καθώς και κατά πόσο αυτές μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Δικαστές καλό θα ήταν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα σχόλια, τις προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύουν ακόμα και με την φωτογραφία – προφίλ που χρησιμοποιούν καθώς μπορεί να κλονιστεί το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και να δημιουργηθούν αμφιβολίες για την αμεροληψία τους.

Σχόλια