Ιστοσελίδα κλείνει με δικαστική απόφαση λόγω ομοιότητας

0

Αμερικάνικο Δικαστήριο αποφάσισε την διακοπή της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Ερευνητικού Ινστιτούτου Elliot , κρίνοντας ότι η ιστοσελίδα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα της Συμμαχίας για τις Θεραπείες που Σώζουν Ζωές.

Το Δικαστήριο, εκδικάζοντας την αγωγή που είχε καταθέσει η Συμμαχία διατύπωσε την άποψη ότι η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Elliot μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες του Διαδικτύου, καθώς μιμείται την εξωτερική εμφάνιση και το ύφος της ιστοσελίδας Συμμαχίας φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιεί ακριβώς τις ίδιες εικόνες με την ίδια διάταξη .

Σχόλια