Ισχυρή συμμαχία κατά της Google

0

Στη συνεργασία τριών “”γιγάντων”” οδηγεί για άλλη μια φορά η επιτυχία της Google. Συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσουν τη δημιουργία της μεγαλύτερης ψηφιακής βιβλιοθήκης από την τελευταία αποφάσισαν να συνεργαστούν οι Amazon, Microsoft & Yahoo.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας πρόκειται να υπογράψουν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας και συγκεκριμένα την ονομαζόμενη Συμμαχία του Ανοιχτού Βιβλίου, μέσω της οποίας και σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό ανταγωνισμό. Το 2008, η Google έφτασε σε συμφωνία με εκδότες και συγγραφείς για την συμβιβαστική επίλυση δύο μηνύσεων με τις οποίες κατηγορούσαν την εταιρεία για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το σχετικό συμβιβασμό η Google θα καταβάλει το ποσό των 125 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός Αρχείο Δικαιωμάτων Βιβλίων, όπου συγγραφείς και εκδότες μπορούν να καταχωρούν τα έργα τους και να εισπράτουν και ανάλογη αμοιβή. Οι συγγραφείς και οι εκδότες θα έπαιρναν το 70% των πωλήσεων του βιβλίου, ενώ η Google το υπόλοιπο 30%. Επίσης, η Google, με βάση τη ρύθμιση, θα είχε δικαίωμα να ψηφιοποιήσει ορφανά έργα, εκείνα δηλαδή των οποίων οι κάτοχοι δικαιωμάτων είναι άγνωστοι, που ανέρχονται σε ποσοστό 50-70% των βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το 1923. Οποιεσδήποτε αντιδράσεις στη συμφωνία πρέπει να καταγραφούν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Στις αρχές Οκτωβρίου, δικαστής της Νέας Υόρκης θα αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συμφωνίας, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης πραγματοποιεί έρευνα για την ενδεχόμενη μονοπωλιακή επίπτωση της συμφωνίας. Οι επικριτές της συμφωνίας θεωρούν ότι θα αλλάξει ριζικά το μέλλον της αγοράς του βιβλίου και της δημόσιας πρόσβασης στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπιάς που έχει αποτυπωθεί σε βιβλία. Όσο πλησιάζουμε την 4η Σεπτεμβρίου, αυξάνονται οι φωνές αντίδρασης, ενώ η προσθήκη τριών από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες αποτελεί εγγύηση για τις διαστάσεις που θα πάρει το θέμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σχόλια