Ιταλία: Εισήγηση για διαχωρισμό του δικτύου σταθερών τηλεφώνων της Telecom

0

Η ιταλική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών AGCOM δήλωσε ότι επιθυμεί η Telecom Italia SpA να θέσει το δίκτυο σταθερών τηλεφώνων υπό ξεχωριστή διαχείριση μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά.

Η Telecom Italia εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος πάροχος στην αγορά δικτύων σταθερών τηλεφώνων στην Ιταλία, και ο «λειτουργικός διαχωρισμός» του δικτύου της είναι μια λύση προς όφελος όλων των παρόχων, υποστήριξε η AGCOM σε κοινοβουλευτική συνεδρίαση στην Ρώμη.

Η πρόταση της AGCOM ακολουθεί το μοντέλο που χρησιμοποιείται στην Μ. Βρετανία, το οποίο δίνει δίκαιη πρόσβαση σε όλους τους «παίκτες της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών».

Η AGCOM εισηγήθηκε τον διαχωρισμό του δικτύου από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρίας, και τον έλεγχο του ξεχωριστού μέρους από συμβούλιο, τα μέλη του οποίου θα υποδειχθούν από αυτή.