Ιταλικό Δικαστήριο δέχεται την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ χρήσης κινητού τηλεφώνου και καρκινογένεσης

0

Το ιταλικό Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της ύπαρξης αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, που οφείλεται στην παρατεταμένη χρήση κινητού τηλεφώνου, δικαιώνοντας έτσι εργαζόμενο που είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη επί του θέματος.

Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος αποδίδει τον όγκο που εμφάνισε στην αριστερή πλευρά του προσώπου του, στην πολύωρη καθημερινή χρήση κινητού τηλεφώνου που απαιτούσε η εργασία του. Το Δικαστήριο, δεχόμενο την ανωτέρω βλαπτική επίδραση του κινητού τηλεφώνου, διέταξε την αποζημίωση του εργαζομένου και την χορήγηση σε αυτόν αναπηρικής σύνταξης. Η απόφαση του Δικαστηρίου στηρίχτηκε κυρίως σε μελέτες [PDF] που διεξήχθησαν από το Hardell Group κατά την περίοδο 2005-2009.

Η σχέση μεταξύ κινητών τηλεφώνων και καρκινογένεσης είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης της επιστημονικής κοινότητας, με αντικρουόμενες έρευνες να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας [Δελτίο Τύπου 2011], οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν, υπό προϋποθέσεις, κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων έχει χαρακτηριστεί ως «πιθανώς καρκινογόνος».

Κατόπιν τούτων, ο ΠΟΥ συνιστά την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης ως προς την χρήση των κινητών, προτείνοντας μια σειρά από μέτρα, μεταξύ των οποίων η αποφυγή μακρών συνομιλιών μέσω των συγκεκριμένων συσκευών, η χρήση εξαρτημάτων αποδέσμευσης των χεριών (“hands free kits”), και η προτίμηση σταθερών τηλεφώνων σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατόν.