Καθυστερεί η έκδοση του ιδρυτή της Megaupload στις ΗΠΑ

0

 Το δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα των ομοσπονδιακών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών για την μη αποκάλυψη μέρους του αποδεικτικού υλικού και διέταξε εκ νέου να προσκομιστούν αποδείξεις, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στον Dotcom με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του. Η δικαστής Helen Winkelmann αιτιολόγησε την απόφαση της, εξηγώντας πως το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση δεν μπορεί να μην έχει γνώση του αποδεικτικού υλικού, για την κατηγορία που του αποδίδεται, εν προκειμένω την εμπλοκή σε διακίνηση πειρατικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Σε διαφορετική περίπτωση θα παρακωλυόταν η δυνατότητα του υπό κρίση προσώπου να συμμετέχει αποτελεσματικά στην συζήτηση περί έκδοσης, ενώ θα δημιουργούνταν σημαντικό πλεονέκτημα, ως προς την κατοχή πληροφοριών, για την πλευρά του κράτους που ζητά την έκδοση. Η συζήτηση για την έκδοση του ιδρυτή της Megaupload, Kim Dotcom, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάρτιο.

Σχόλια