Κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο: το Ευρωπαϊκο Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

0

Δελτίο Τύπου

16/04/2018

Στις 16 Απριλίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο όπου υπογραμμίζεται η σημασία που έχει ένας παγκόσμιος, ανοικτός, ελεύθερος, σταθερός και ασφαλής κυβερνοχώρος, στον οποίο εφαρμόζονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου.

Το Συμβούλιο εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την αυξημένη ικανότητα και προθυμία τρίτων κρατών και μη κρατικών παραγόντων να επιδιώκουν τους στόχους τους αναλαμβάνοντας κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να ενισχύει τις ικανότητές της για την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Το Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα την κακόβουλη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως στα περιστατικά με το Wannacry και το NotPetya, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρή βλάβη και οικονομική ζημία εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ. Τονίζει δε ότι η χρήση ΤΠΕ για δόλιους σκοπούς είναι απαράδεκτη.

Η ΕΕ δηλώνει πρόθυμη να συνεχίσει να εργάζεται, εντός του ΟΗΕ και άλλων κατάλληλων διεθνών φόρουμ, για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των εθελοντικών μη δεσμευτικών προτύπων, κανόνων και αρχών υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο.

Το πλήρες κέιμενο των συμπερασμάτων