Κανόνες δεοντολογίας στις αναρτήσεις των δικηγόρων στα κοινωνικά δίκτυα

0

Πρόσφατα, η Επιτροπή Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς (Committee on Professional Responsibility and Conduct) του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια, σε σχετική συνεδρίασή της, εξέτασε το συγκεκριμένο θέμα και κατέληξε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι αναρτήσεις των δικηγόρων στα κοινωνικά δίκτυα θα γίνονται αποδεκτές και θα θεωρούνται σύμφωνες με τους ισχύοντες κανόνες δεοντολογίας.

Η Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 1-400 του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, ο οποίος ισχύει στην Καλιφόρνια, επισήμανε ότι βασικές προϋποθέσεις είναι η απουσία στοιχείων επικοινωνίας και η αποχή από μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου, με τα οποία επιχειρείται η προσέλκυση πελατών.

Παράλληλα, η Επιτροπή υπογράμμισε την ηθική διάσταση του ζητήματος και κατέληξε υποστηρίζοντας ότι οι δικηγόροι δεν αποκλείονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά τα μηνύματα, τα οποία αφορούν επαγγελματικά θέματα θα πρέπει να έχουν ουδέτερο περιεχόμενο και να μη δημιουργούνται μέσω αυτών εντυπώσεις επαγγελματικής διαθεσιμότητας.

Οι αναρτήσεις οι οποίες εξετάστηκαν από την Επιτροπή, σύμφωνα με το πλήρες κείμενο της απόφασης [Link] της είναι οι ακόλουθες:

“Case finally over. Unanimous verdict! Celebrating tonight.”

“Another great victory in court today! My client is delighted. Who wants to be next?”

“Won a million dollar verdict. Tell your friends and check out my website.”

“Won another personal injury case. Call me for a free consultation.”

“Just published an article on wage and hour breaks. Let me know if you would like a copy.”

Σχόλια