Κανόνες δεοντολογίες, για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από Δικηγόρους

0

 

Η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας, σχετικά με την ορθή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από Δικηγόρους, προωθείται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης.

Στους προτεινόμενους κανόνες προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης αντιγράφων των επικοινωνιών των δικηγόρων με τους πελάτες τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, οι δικηγόροι θα πρέπει να διορθώνουν τις ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, σχετικά με τις δικηγορικές τους δεξιότητες, οι οποίες αναρτώνται από πελάτες ή άλλα πρόσωπα, στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, δε θεωρείται αντιδεοντολογική η μελέτη των δημόσιων στοιχείων του λογαριασμού ή των αναρτήσεων ενός ατόμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν η εν λόγω μελέτη διεξάγεται στα πλαίσια νομικής έρευνας.

Όμως, η σημαντικότερη καινοτομία των εν λόγω δεοντολογικών κανόνων έγκειται στο ότι η άνεση των Δικηγόρων, όσον αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κρίνεται εξέχουσας σημασίας.

«Ένας Δικηγόρος δεν μπορεί να είναι ικανός εάν δεν γνωρίζει επαρκώς τις ωφέλειες και τους κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», αναφέρεται στις σχετικές οδηγίες.