Κανονισμός του FCC για τους λογαριασμούς κινητών τηλεφώνων

0

Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (FCC) εξέδωσε απόφαση με την οποία ορίζει ότι κάθε λογαριασμός κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι σύντομος, σαφής, μη παραπλανητικός και διατυπωμένος σε απλή γλώσσα. Ήδη υπάρχει ο σχετικός κανονισμός που ισχύει όμως μόνο για το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, ωστόσο και τα 5 μέλη της Επιτροπής ψήφισαν υπέρ της επέκτασής του και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας.

Η Επιτροπή αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα ποσά με τα οποία επιβαρύνεται το πάγιο κάθε λογαριασμού, τονίζοντας ότι αυτά δεν πρέπει να δικαιολογούνται ως τέλη που επιβάλλονται από την κάθε Πολιτεία, καθώς αυτά συμπεριλαμβάνονται στο πάγιο τέλος, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές κάθε εταιρίας.

Η απόφαση του FCC πάρθηκε μετά από παράπονα χιλιάδων καταναλωτών σχετικά με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς των κινητών τηλεφώνων τους.

Σχόλια