Κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες «Πολυμεσικής Πληροφόρησης»

0

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης για την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Audiotex, Videotex και Premium Rate SMS-PSMS), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλια τους για το Σχέδιο του Κώδικα μέχρι τις 5 Ιουνίου 2006.
Το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας δεν αφορά την ρύθμιση του περιεχομένου των υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης, ενώ μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους που πρέπει να εφαρμόζουν οι εταιρίες κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς επίσης και τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Κώδικα

Σχόλια