Κατάσχεση 70.000 web domains από τη Microsoft

0

Πάνω από 70.000 διαδικτυακές διευθύνσεις (web domains), οι οποίες φιλοξενούνταν από κινεζική εταιρεία, κατασχέθηκαν μετά από έρευνα που διενήργησε η Microsoft στα πλαίσια της δράσης της για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η εν λόγω εταιρεία, με την επωνυμία 3322.org, που έχει ως αντικείμενο την φιλοξενία ιστοσελίδων, συμφώνησε μέσω του ιδρυτή της, Peng Yong, να συνεργαστεί με τη Microsoft προκειμένου να αποφευχθεί η παροχή σχετικών διευθύνσεων σε κακόβουλες ιστοσελίδες.

Από τις 70.000 διευθύνσεις (domains) της 3322.org που κατασχέθηκαν, κάποιοι ήδη χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο εγκληματικής δραστηριότητας με την ονομασία «Nitol botnet», μέσω της οποίας διακινούνταν διαφόρων τύπων ιοί.

Προκειμένου να ανακτήσει τον έλεγχο της εταιρείας του, ο Peng Yong, συνήψε δικαστικό συμβιβασμό, με τον όρο να περιοριστεί η κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας domains που παρέχει, ενώ προς τον σκοπό αυτό θα συνεργαστεί στενά με τη Microsoft και την Κεντρική Υπηρεσία Ασφάλειας Υπολογιστών της Κίνας.