Κατατέθηκε στη Βουλή το Ν/σ για το απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών

0

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Αναστ. Παπαληγούρας, νομοσχέδιο για την κατοχύρωση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και Διαδίκτυο) και τη παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο:

– Ορίζει ότι υπόκειται στο απόρρητο κάθε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που γίνεται από τον συνδρομητή ή/και τον χρήστη.

– Επεκτείνει ρητά το απόρρητο των επικοινωνιών και στα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, τα δεδομένα κίνησης και θέσης.

– Απαγορεύει την άνευ αδείας πρόσβαση στις επικοινωνίες από πρόσωπα πλην των χρηστών ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν υπάρχει σχετική ρύθμιση στο νόμο. Η ρύθμιση αυτή τελεί πρόδηλα υπό τις προϋποθέσεις και εγγυήσεις που προβλέπει το άρθρο 19 του Συντάγματος και οι εκτελεστικοί αυτού νόμοι (ουσιαστικές εγγυήσεις, άδεια δικαστικής αρχής, έλεγχος Ανεξάρτητης Αρχής).

– Διασφαλίζει το απόρρητο των επικοινωνιών και κατά τη σύννομη επαγγελματική πρακτική. Ειδικότερα, επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση της γνώσης και συναίνεσης των επικοινωνούντων μερών, η κατ εξαίρεση καταγραφή στοιχείων εμπορικής επικοινωνίας με σκοπό την απόδειξη εμπορικών συναλλαγών.

– Απαγορεύει τη χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών ή την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη, ιδίως με την εγκατάσταση κατασκοπευτικών λογισμικών, κρυφών αναγνωριστικών στοιχείων κ.λπ.

Σχόλια