Κατατέθηκε το ν/σ για το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που επικυρώνει την κοινοτική οδηγία του 2002 για το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δηλαδή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής – σταθερής τηλεφωνίας και των επικοινωνιών μέσω Διαδικτύου.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο επικυρώνει την οδηγία της Κομισιόν «για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Το νομοσχέδιο προβλέπει όσον αφορά τα cookies ότι επιτρέπεται η χρήση τους μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και μόνο εφόσον είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση μιας επικοινωνίας ή μιας υπηρεσίας την οποία έχει ζητήσει ο χρήστης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή σαφών πληροφοριών στον χρήστη, ώστε να είναι σε γνώση του η αποθήκευση των πληροφοριών στον τερματικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, από τρίτους.

Παράλληλα, επεκτείνονται οι περιορισμοί που ισχύουν για τις τηλεπικοινωνίες σε ό,τι αφορά την εμπορική εκμετάλλευση ή προώθηση προϊόντων με τα στοιχεία χρηστών και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προϋπόθεση για να ισχύσει το αντίθετο ορίζεται η ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή.

Τέλος, στους ίδιους περιορισμούς εμπίπτουν πλέον και τα γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά και τα εικονομηνύματα (ΜΜS, multimedia messages).

Σχόλια