Κίνα: Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για το διαδίκτυο

0

Συγκεκριμένα, με τους νέους κανόνες οι χρήστες υποχρεώνονται να δηλώνουν τα πραγματικά τους στοιχεία στους ISPs, όποτε προχωρούν σε συνδέσεις στο διαδίκτυο. Στην πράξη αποκλείεται η δυνατότητα των χρηστών να δηλώνουν ψευδώνυμα στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και γενικεύεται ως υποχρεωτικό το σύστημα “real-name registration”.

Επιπλέον με τη νέα νομοθεσία επιβάλεται στους ISPs η υποχρέωση άμεσης παρέμβασης, διαγραφής των σχετικών αναρτήσεων και αναφοράς στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, κάθε φορά που οι χρήστες διαδίδουν μέσω διαδικτύου παράνομες ή αναληθείς πληροφορίες. Σύμφωνα με την επίσημη κυβέρνηση, η στοχοθεσία των νέων κανόνων έγκειται στην διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του διαδικτύου και στην καλύτερη προστασία των εθνικών και κοινωνικών συμφερόντων.

Στον αντίποδα, αρκετές φωνές στην Κίνα κάνουν λόγο για κινήσεις περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης και παρέμβαση της κυβέρνησης στο διαδικτυακό χώρο.

Σχόλια