Κινητή τηλεφωνία εν πτήσει

0

Ολοένα και περισσότεροι επιβάτες στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των πτήσεων τα κινητά τους τηλέφωνα για να αποστέλλουν μηνύματα με τη μορφή κειμένων, να φυλλομετρούν στο διαδίκτυο ή και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις.

Ένα χρόνο μετά από τη θέσπιση εκ μέρους της Επιτροπής κοινών κανόνων για την ασφαλή χρήση των κινητών τηλεφώνων στα αεροσκάφη και απλών διαδικασιών έγκρισης των σχετικών διασυνοριακών υπηρεσιών, 27 ευρωπαϊκά αεροσκάφη διαθέτουν πλέον τον απαραίτητο εξοπλισμό που επιτρέπει την ασφαλή χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την πτήση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Ο αριθμός αυτός αναμένεται ότι θα διπλασιαστεί μέχρι το τέλος του 2009.

“Η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα κατά την πτήση απασχολούσε ιδιαίτερα τους επιβάτες που ταξιδεύουν για επιχειρηματικούς λόγους και τους νεαρότερης ηλικίας επιβάτες. Αποτελεί επίσης ενδιαφέρον μοντέλο εργασίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ως εκ τούτου, πριν ένα χρόνο, η Επιτροπή θέσπισε κοινούς βασικούς κανόνες ώστε οι επιμέρους εταιρείες να δύνανται να παρέχουν αυτή την υπηρεσία στους ευρωπαϊκούς ουρανούς κατά ασφαλή και απλό τρόπο, δίχως να απαιτείται προς τούτο να κινούνται 27 διαφορετικές διαδικασίες χορήγησης αδειών σε εθνικό επίπεδο”, δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, αρμόδια επίτροπος τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Απρίλιο του 2008 η Επιτροπή καθιέρωσε κανόνες εναρμόνισης των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα αεροσκάφη ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση (IP/08/537). Ένα χρόνο αργότερα, αυτοί οι κανόνες επέτρεψαν σε δύο παροχείς υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών κατά την πτήση στα αεροπλάνα, την OnAir (Γενεύη) και την AeroMobile (Λονδίνο), να αρχίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ευρώπη. Οι ως άνω παροχείς συνδέθηκαν με αεροπορικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να παράσχουν ανάλογες υπηρεσίες στους επιβάτες τους.

Επί του παρόντος, τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες – η Ryanair (Ιρλανδία), η TAP (Πορτογαλία) και η bmi (Ηνωμένο Βασίλειο) – κλιμακώνουν σταδιακά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στους στόλους τους: 27 αεροσκάφη έχουν ήδη εξοπλιστεί δεόντως και ο αριθμός τους αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το τέλος του 2009.

Σχόλια