Κώδικας «συμφιλίωσης» με της ευρωπαϊκές οδηγίες για τα cookies

0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαφημιστικών Προτύπων (EASA) σε συνεργασία με το IAB Europe δημοσίευσε ένα νέο Κώδικα Δεοντολογίας που θα βοηθήσει την διαφημιστική αγορά να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που αφορούν στην παρακολούθηση συνηθειών πλοήγησής. Οι κατευθυντήριες γραμμές φιλοδοξούν να παρέχουν αυτορρυθμιστικά πρότυπα για όλη τη διαφημιστική αγορά στον τομέα της OBA (διαφήμισης μέσω της online συμπεριφοράς) με γνώμονα την εξασφάλιση του καταναλωτή και την προστασία της ιδιωτικότητας του. Στο έγγραφο μεταξύ άλλων προτείνεται η αναγνώριση των διαφημίσεων που λειτουργούν με cookies μέσω διακριτικού πανευρωπαϊκού λογότυπου, και παραπομπή με link σε ειδική ιστοσελίδα καταναλωτή όπου θα του δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης του.

Σχόλια