Κοινοτικά μέτρα εναντίον ιστοτόπων πώλησης καταναλωτικών ηλεκτρονικών αγαθών

0

Η αρμόδια για θέματα καταναλωτών επίτροπος της ΕΕ , Μεγκλένα Κούνεβα, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε όλη της ΕΕ – στην οποία συμμετείχαν 26 κράτη μέλη καθώς και η Νορβηγία και η Ισλανδία – σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση και τις αθέμιτες πρακτικές σε ιστοτόπους πώλησης καταναλωτικών ηλεκτρονικών αγαθών.
Η ενέργεια αυτή κάλυψε 369 ιστοτόπους που πωλούν έξι από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά προϊόντα σε καταναλωτές στην ΕΕ- ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, συσκευές DVD , εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και κονσόλες ηλεκτρονικών παιγνιδιών.
Κάλυψε επίσης 200 από τους μεγαλύτερους ιστοτόπους πώλησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και άνω των 100 ιστοτόπων οι οποίοι έγιναν στόχος ελέγχου με βάση καταγγελίες καταναλωτών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του τρέχοντος έτους δείχνουν ότι το 55% των 369 ιστοσελίδων που διερευνήθηκαν, παρουσίασαν παρατυπίες ειδικότερα σχετικά με: παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή· παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το συνολικό κόστος του προϊόντος· ή ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας με τον έμπορο. Ύστερα από τους αρχικούς ελέγχους εκ μέρους των εθνικών αρχών θα ακολουθήσει πλέον η φάση της επιβολής του νόμου, όταν οι εθνικές αρχές έλθουν σε επαφή με τις εταιρείες και απαιτήσουν από αυτές να διορθώσουν τις ιστοσελίδες τους ή να διευκρινίσουν τη θέση τους.
Η αξία των λιανικών πωλήσεων καταναλωτικών ηλεκτρονικών αγαθών μέσω διαδικτύου στην Ευρώπη ανέρχεται σε περίπου 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ (2007), ενώ ένας περίπου στους τέσσερις καταναλωτές στην ΕΕ που αγόρασαν κάποτε κάτι μέσω διαδικτύου αγόρασαν ένα ηλεκτρονικό προϊόν (συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφικής μηχανής). Άνω του ενός τρίτου των καταγγελιών σχετικά με τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου που απασχόλησαν το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών 2007, αφορούσε την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Το Μάιο του 2009, οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου (υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) έλεγξαν ιστοτόπους πώλησης ηλεκτρονικών αγαθών όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τρεις σημαντικούς νόμους της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών: την οδηγία πώλησης εξ αποστάσεως, την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ( e – Commerce ) και την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Η έρευνα ιστοτόπων μέσω σάρωσης επικεντρώθηκε σε 3 θεμελιώδεις τομείς:
1. Στοιχεία επικοινωνίας με τον έμπορο: Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να υπάρχουν πλήρη στοιχεία σχετικά με το όνομα, τη γεωγραφική διεύθυνση και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπόρου.
2. Σαφείς πληροφορίες σχετικά με την προσφορά (συνολική τιμή και σαφής περιγραφή του προϊόντος): Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, οι έμποροι μέσω διαδικτύου πρέπει να παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των φόρων), όλα τα επιπλέον έξοδα αποστολής και τους διακανονισμούς πληρωμής. Η τελική τιμή πληρωμής πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που δηλώθηκε στις πληροφορίες που δόθηκαν πριν από την αγορά.
3. Σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή: Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, στους καταναλωτές πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το κατοχυρωμένο στην ΕΕ «δικαίωμά τους επιστροφής», δηλαδή ένα εμπόρευμα που αγόρασαν εξ αποστάσεως μπορεί να επιστραφεί εντός τουλάχιστον 7 ημερών χωρίς να εξηγούν το λόγο. Η έρευνα έλεγξε επίσης την ακρίβεια συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή, π.χ. εγγυήσεις, επιστροφές.
Τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω σάρωσης ιστοτόπων ήταν τα ακόλουθα : το 55% των 369 ελεγχθέντων ιστοτόπων παρουσίαζαν παρατυπίες οι οποίες διερευνούνται περαιτέρω. Για το 13 % των προβληματικών ιστοτόπων θα χρειαστεί διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών.
Τα πιο συνήθη προβλήματα που διαπιστώθηκαν ήταν τα εξής :Παραπλανητική πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (66% των προβληματικών ιστοτόπων) οι αγοραστές είτε δεν ενημερώνονται καθόλου είτε ενημερώνονται λανθασμένα σχετικά με το «δικαίωμά τους επιστροφής» – το δικαίωμα να ακυρώσουν μια παραγγελία για αγορά εξ αποστάσεως εντός τουλάχιστον 7 ημερών και να επιστρέψουν το προϊόν χωρίς να εξηγούν το λόγο. Για παράδειγμα, πληροφορούνται ότι ο έμπορος δεν θα δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος ή ότι τους χορηγείται μόνον πίστωση αντί για επιστροφή των χρημάτων. Σε άλλες περιπτώσεις οι καταναλωτές παραπλανούνται σχετικά με το δικαίωμά τους να ζητήσουν την επισκευή ή την αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος επί 2 έτη τουλάχιστον μετά την αγορά (π.χ. πληροφορούνται ότι έχουν το δικαίωμα αυτό μόνον για ένα έτος).
Παραπλανητική πληροφόρηση σχετικά με τη συνολική τιμή (45% των προβληματικών ιστοτόπων). Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με επιπλέον τέλη αποστολής είτε δεν υπάρχουν είτε δεν φαίνονται εύκολα. Τα επιπλέον έξοδα προστίθενται μόνον στο τελευταίο στάδιο πληρωμής. Κάποιοι άλλοι ιστότοποι φθάνουν στο σημείο να υπόσχονται «δωρεάν αποστολή» ή ότι «όλα περιλαμβάνονται στην τιμή», μολονότι στην πράξη περιλαμβάνονται στην τιμή και τα έξοδα αποστολής.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον έμπορο είτε δεν παρέχονται είτε είναι ελλιπή (33 % των προβληματικών ιστοτόπων). Τα στοιχεία με το όνομα, τη γεωγραφική διεύθυνση ή την ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπόρου είτε δεν παρέχονται είτε είναι ελλιπή, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να απευθυνθεί σ αυτόν σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα.
Από εδώ και πέρα οι εθνικές αρχές θα έλθουν σε επαφή με τους εμπόρους και θα τους ζητήσουν να διευκρινίσουν τη θέση τους ή να διορθώσουν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Αν ο ιστότοπος δεν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, η συνέπεια μπορεί να είναι δικαστική αγωγή με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων ή το κλείσιμο των ιστοτόπων. Τα αποτελέσματα επιβολής του νόμου σε όλη την ΕΕ θα παρουσιαστούν κατά τα μέσα του 2010.

Σχόλια