Κοινοτικά μέτρα κατά των κινδύνων από τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής

0

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι καταναλωτές θα ωφελούνται από τις νέες προκαθορισμένες ρυθμίσεις που θα ισχύουν για τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και οι οποίες ορίζονται σε ασφαλή επίπεδα έκθεσης, καθώς και από τις σαφείς προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις που έχει η υπερβολική έκθεση σε υψηλές ηχοστάθμες.
Τον Οκτώβριο του 2008 η επιστημονική επιτροπή ΕΕΑΝΚΥ της ΕΕ 1 προειδοποίησε ότι η χρήση προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής σε υψηλή ένταση για μεγάλο διάστημα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη της ακοής.
Μάλιστα, το 5-10% των χρηστών κινδυνεύει από μόνιμη απώλεια της ακοής. Κατά κανόνα, πρόκειται για άτομα που ακούνε μουσική για περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα σε υψηλή ένταση. Εκτιμάται ότι τέτοιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίζουν έως και 10 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ.
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει εντολή στη CENELEC (τον οργανισμό τυποποίησης της ΕΕ), απαιτώντας την κατάρτιση νέων τεχνικών προτύπων ασφάλειας.
Τα υφιστάμενα κοινοτικά πρότυπα δεν καθορίζουν προς το παρόν μέγιστη ηχοστάθμη ούτε επιβάλλουν ειδική σήμανση όσον αφορά τις εκπομπές ήχου, αλλά απαιτούν να προστίθεται ένδειξη στις οδηγίες χρήσης η οποία να προειδοποιεί σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης σε υπερβολικά υψηλή ηχοστάθμη.

Σχόλια