Κοινοτική επένδυση για ανεξάρτητα περιοδικά και δικτυακούς τόπους

0

Οι καταναλωτές στην Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία έχουν πρόσβαση σε περιοδικά και δικτυακούς τόπους για τους καταναλωτές που παρέχουν ανεξάρτητες συγκριτικές δοκιμές καταναλωτικών προϊόντων, στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος της ΕΕ που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στις Βρυξέλλες δημοσιεύθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος, περιλαμβάνοντας ένα δείγμα 5 μελετών προϊόντων και επικαιροποιημένα στοιχεία για την κυκλοφορία των περιοδικών.
Μέσα σε τρία χρόνια, το πρόγραμμα της ΕΕ συγχρηματοδότησε συνολικά 18 συγκριτικές δοκιμές που προορίζονται για τις ενώσεις των καταναλωτών και αφορούσαν μια ποικιλία καθημερινών προϊόντων – από πλυντήρια, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές σκούπες, συστήματα συγκράτησης παιδιών, απορρυπαντικά, αντηλιακές κρέμες, φορητές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και τηλεοπτικούς δέκτες.
Ο σκοπός του προγράμματος της ΕΕ είναι η παροχή χρηματικών πόρων, κατάρτισης και εμπειρογνωμοσύνης στις καταναλωτικές οργανώσεις με στόχο τη δημιουργία υποδομής για τη διενέργεια δοκιμών προϊόντων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στα περιοδικά για τους καταναλωτές.
Το τριετές πρόγραμμα είχε στόχο να βοηθήσει στη δημιουργία ή την αναβάθμιση υπαρχόντων περιοδικών και δικτυακών τόπων για τους καταναλωτές σε νέες χώρες της ΕΕ μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την έρευνα αγοράς, την επιλογή δείγματος, την αξιολόγηση του αποτελέσματος της δοκιμής καθώς και τη δημοσίευση και τη διάδοση των περιοδικών και των δικτυακών τόπων.
Προς τούτο, δημιουργήθηκαν συμπράξεις μεταξύ των ενώσεων των καταναλωτών με μεγάλη πείρα στις δοκιμές προϊόντων για τους καταναλωτές ( από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και το ΗΒ) και των νέων κρατών μελών.
Το πρόγραμμα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2006 για τρία χρόνια και εγκαινιάστηκε από το ICRT και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC). Το συνολικό κόστος του προγράμματος ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε πάνω από 1 ,6 εκατομμύρια ευρώ.
Ως αποτέλεσμα του προγράμματος, οι δικαιούχες καταναλωτικές ενώσεις κατάφεραν να δημιουργήσουν την υποδομή για τη διενέργεια και την εμπορία συγκριτικών δοκιμών προϊόντων. Αναμένεται τώρα να λειτουργούν ανεξάρτητα ως μέλη του δικτύου ICRT και ως μια επαγγελματική συνδρομητική υπηρεσία για τους καταναλωτές.

Σχόλια