Κομβικός ο ρόλος του Facebook στα γεγονότα της Αιγύπτου

0

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος Μουμπάρακ στην Αίγυπτο φαίνεται ότι διαδραμάτισε από την αρχή της εξέγερσης το Facebook. Συγκεκριμένα, όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί μελετώντας τις σχετικές ομάδες που ιδρύθηκαν στους κόλπους του συγκεκριμένου ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης, περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια, νεαρά στην πλειοψηφία τους, μέλη του Facebook, δε δίστασαν να εκφράσουν την οργή τους για το θάνατο ακτιβιστή, που εκτιμάται ότι επέδρασε καταλυτικά για την εκδήλωση της εξέγερσης. Παρά ταύτα, το Facebook δε φαίνεται να επιθυμεί να προβάλει και πολύ περισσότερο, να αναλάβει συστηματικά αυτόν τον ρόλο, που έχουν διαδραματίσει πιο συνειδητά, από την αρχή των ταραχών άλλες σελίδες όπως η Google και το ανταγωνιστικό του Twitter. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι ιστότοποι φρόντισαν να διευκολύνουν τον συντονισμό διαδηλώσεων και την οργάνωση της αντιπολίτευσης, ακόμη και όταν οι αιγυπτιακές αρχές ανέκοψαν τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Σχόλια