Κομισιόν: Αναγκαία η θέσπιση ρυθμιστικής αρχής, για την εποπτεία των τεχνολογικών εταιρειών

0

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης μιας νέας ρυθμιστικής αρχής, επιφορτισμένης με την εποπτεία τεχνολογικών εταιρειών, όπως η Google και το Facebook, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο το οποίο είδε προσφάτως το φως της δημοσιότητας.

Στο εν λόγω έγγραφο, το οποίο επικαλείται η εφημερίδα Wall Street Journal, επισημαίνεται ότι ορισμένοι τεχνολογικοί κολοσσοί «εξελίσσονται σε κόμβους εξαιρετικής σημασίας» για την υπόλοιπη οικονομία. Όπως αναφέρεται στην πρόταση, τυχόν αδράνεια της Επιτροπής θα οδηγήσει σε «σημείο χωρίς επιστροφή», αφού «στο κοντινό μέλλον, μόνο ένα περιορισμένο κομμάτι της οικονομίας δεν θα εξαρτάται άμεσα από τις εταιρείες αυτές».

Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη «διακινδύνευση ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας», λόγω πιθανών καταχρήσεων της δεσπόζουσας θέσης, την οποία κατέχουν στην αγορά οι συγκεκριμένες εταιρείες. Για την πρόληψη αυτού του ενδεχομένου, προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός νέου «νομοθετικού πλαισίου επιτήρησης», στο οποίο θα περιλαμβάνονται μέτρα, όπως η απαγόρευση των αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών και η υποχρέωση μη ευνοϊκής μεταχείρισης, όσον αφορά τις υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από τις εν λόγω τεχνολογικές εταιρείες,  ενώ για την επίβλεψη εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, αρμόδιο θα είναι ειδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.