Κομισιόν για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια

0

Να νομιμοποιηθεί η λειτουργία ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, περιλαμβανομένων των Internet cafe, ζήτησε από τις ελληνικές Αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η γενική απαγόρευση, που θεσπίστηκε με τον ελληνικό νόμο 3037 της 29ης Ιουλίου 2002, δε συνάδει με τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ελληνικός νόμος κατέστησε αδύνατη την παροχή και την προμήθεια εξοπλισμού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ιδίως σε δημόσιους χώρους, καθώς και την άσκηση συναφών δραστηριοτήτων.

Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.