Κομισιόν: Ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζομένων

0

Ο αρμόδιος Επίτροπος Δικαιοσύνης Ελευθερίας και Ασφάλειας, Φράνκο Φρατίνι, αναφερόμενος στα πορίσματα έρευνας, που διεξήχθη από ειδική ομάδα, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους, υποστήριξε ότι το απόρρητο είναι δυνατόν να αρθεί, πλην όμως αυτό γίνεται υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

Είχε προηγηθεί ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή, Ν. Βακάλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία ζητούσε να ενημερωθεί για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στην ΕΕ σχετικά με την παρακολούθηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των εργαζομένων, των ιστοχώρων που επισκέπτονται, των τηλεφωνημάτων τους, καθώς και τη βιντεοσκόπηση του χώρου εργασίας, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων δεν κάνει ειδική αναφορά στον τομέα της απασχόλησης.

Ο αρμόδιος επίτροπος αναφέρθηκε εκτενώς στα συμπεράσματα της ειδικής Ομάδας που συστήθηκε για να εξετάσει το θέμα, υποστηρίζοντας ότι βάσει αυτών, η μυστική παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει εθνικός νόμος που να το επιτρέπει και για λόγους δημοσίας ασφάλειας, ενώ ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει με σαφήνεια για την τακτική που χρησιμοποιεί, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα υποστήριξε ότι τα δεδομένα για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύονται μόνο για τρεις μήνες, ενώ αφορούν μόνο στοιχεία όπως τα ονόματα των συμμετεχόντων, το χρόνο ενός μηνύματος, τη διάρκειά του και όχι το κυρίως περιεχόμενό του.

Σχόλια