Κομισιόν: Μέτρα για την ασφάλεια των παιχνιδιών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σειρά πρωτοβουλιών για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας και της εφαρμογής των ελέγχων που εκτελούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού των παιχνιδιών.

Τα μέτρα αφορούν κυρίως προϊόντα κινεζικής προελεύσεως. Επί του θέματος αυτού η Επιτροπή αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της τελευταίας έκθεσης RAPEX για την Κίνα (δηλαδή του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα) δείχνουν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη λήψη διορθωτικών μέτρων για να σταματήσει η εισροή επικίνδυνων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στη σημερινή ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η πρώτη νομική ευθύνη για τη διάθεση ασφαλών παιχνιδιών στην αγορά βαρύνει τη βιομηχανία.

Τα μέτρα που έχει λάβει η βιομηχανία σε σχέση με τις τελευταίες ανακλήσεις προϊόντων από την αγορά είναι αποτελεσματικά, αλλά η συνεχής ροή μηνυμάτων στο σύστημα RAPEX φανερώνει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά προβλήματα που έχει να επιλύσει η βιομηχανία προκειμένου να διασφαλίσει, ιδίως στο τελευταίο σκαλοπάτι της αγοράς, ότι τα παιχνίδια είναι ασφαλή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη διεξοδική εξέταση των μέτρων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού των παιχνιδιών αλλά και στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εμπλεκομένων σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών για τους Κινέζους εταίρους και άλλες αγορές, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση των ποσοστών απόσυρσης παιχνιδιών από την αγορά.

Σχόλια