Κομισιόν: Στόχος ακόμα περισσότερη διαφάνεια στη διακυβέρνηση του ίντερνετ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στρατηγικό έγγραφο που εξέδωσε χθες τάχθηκε υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας και πολυμερούς λογοδοσίας στη διακυβέρνηση του διαδικτύου.

Επί του παρόντος, ένας ιδιωτικό ς φορέας με έδρα τις ΗΠΑ, το Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (το Σώμα του Ίντερνετ για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών , ICANN ), φέρει την ευθύνη για τον συντονισμό των βασικών στοιχείων του Διαδικτύου.

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην καθημερινή διαχείριση της λειτουργίας του Διαδικτύου, εφόσον είναι υπόλογες και ανεξάρτητες.

Η Επιτροπή πιστεύει επίσης ότι οι αποφάσεις σχετικά με το Ίντερνετ, ιδίως όσες αφορούν τον ανοιχτό του χαρακτήρα και την ασφάλεια, πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο διαφανή και υπεύθυνο, καθώς επηρεάζουν τους πάντες σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το ICANN λειτουργεί σήμερα με βάση κοινή συμφωνία έργου με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ , η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μελλοντικές ρυθμίσεις γύρω από τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου πρέπει να αντανακλούν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει πλέον το παγκόσμιο δίκτυο σε όλες τις χώρες.

Για παράδειγμα, αν το ICANN αναλάβει την επίβλεψη της εισαγωγής εξατομικευμένων ονομάτων χώρου (που θα επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να αντικαταστήσει το «. com » με οποιοδήποτε άλλο), πρέπει να ορίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και να λειτουργεί ανοιχτά.

Η ΕΕ πιστεύει επίσης ότι οι μελλοντικές ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου πρέπει να είναι σύμφωνες με βασικές αρχές, ιδίως με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και με την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας και της ασφάλειας του Ίντερνετ.

Σχόλια