Κομισιόν: Συστάσεις για τις υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

0

Η Κομισιόν με σχετική ανακοίνωσή της, προέτρεψε τα κράτη-μέλη να φροντίσουν για την καλύτερη δυνατή προστασία των καταναλωτών, των παικτών και των ανηλίκων, προτείνοντας ορισμένες αρχές προς υιοθέτηση σχετικά με τις υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της υγείας και η ελαχιστοποίηση της οικονομικής ζημίας που μπορεί να προκύψει από τον εθισμό στον διαδικτυακό τζόγο.

Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη καλούνται να περιλάβουν στην εθνική τους νομοθεσία ορισμένες βασικές αρχές, όπως:

-Θα πρέπει να ισχύουν βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται στους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών, ιδίως για να εξασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια.
Η εμπορική επικοινωνία θα πρέπει να διενεργείται με υπεύθυνο τρόπο.

-Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ανήλικοι δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, και ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες για να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με αυτά.

-Θα πρέπει να εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία για το άνοιγμα λογαριασμού παίκτη, ώστε οι καταναλωτές να υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για την ηλικία και την ταυτότητά τους, τα οποία θα επαληθεύουν οι φορείς εκμετάλλευσης.

-Θα πρέπει να προβλέπεται συνεχής στήριξη των παικτών για την πρόληψη προβλημάτων που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια, μέσω της παροχής εργαλείων με έλεγχο στο παιχνίδι.

-Οι παίκτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ειδικές τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ζητούν βοήθεια σχετικά με τη συμπεριφορά τους όταν παίζουν τυχερά παιχνίδια και θα πρέπει να μπορούν εύκολα να αυτοαποκλείονται από τους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών.

– Η διαφήμιση και η χορηγία σχετικά με υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών πρέπει να είναι πιο κοινωνικά υπεύθυνες και διαφανείς. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να περιέχουν αβάσιμες δηλώσεις σχετικά με τις πιθανότητες κέρδους, να ασκούν πίεση για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, ή να υποδηλώνουν ότι τα τυχερά παιχνίδια επιλύουν κοινωνικά, επαγγελματικά, προσωπικά ή οικονομικά προβλήματα.

-Τα κράτη – μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν την επαρκή κατάρτιση όσων εργάζονται για λογαριασμό των φορέων εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και έρχονται σε επαφή με τους παίκτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν τους παίκτες για τα προβλήματα που κρύβουν τα τυχερά παιχνίδια.

Τέλος, όπως αναφέρει η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να ορίσουν Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές που θα βοηθούν στην αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη σύσταση.