Κρούσμα κακοδιοίκησης καταλογίζει στην Κομισιόν ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατά την αντιμονοπωλιακή έρευνα για την Intel

0

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος δικαίωσε την Intel, η οποία είχε καταγγείλει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέπραξε διαδικαστικά σφάλματα στη διάρκεια αντιμονοπωλιακής έρευνάς της κατά του γίγαντα των μικροεπεξεργαστών, σύμφωνα με το άρθρο 82 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα λάθη αυτά δεν έθιξαν τα υπερασπιστικά δικαιώματα της εταιρίας.
Ειδικότερα, η Intel είχε υποστηρίξει ότι η Κομισιόν δεν τήρησε πρακτικά στη συνεδρίασή της με την εταιρία πληροφορικής Dell στις 23 Αυγούστου 2006, μολονότι η συνεδρίαση αυτή αφορούσε άμεσα το αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής για την Intel. Ο κ. Διαμαντούρος διαπίστωσε πως η Κομισιόν πράγματι συνέλεξε στοιχεία για την εν λόγω υπόθεση στη διάρκεια της επίμαχης συνεδρίασης, χωρίς όμως να τα καταγράψει δεόντως. Μάλιστα, ο φάκελος έρευνας της Επιτροπής δεν περιλάμβανε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Έτσι, ο Διαμεσολαβητής έκρινε ότι η Κομισιόν ήταν υπεύθυνη για κρούσμα κακοδιοίκησης, το οποίο όμως δεν έθιγε το δικαίωμα υπεράσπισης της Intel.
Η εταιρία είχε προβεί σε ακόμα μία καταγγελία: είχε ισχυριστεί πως η Επιτροπή ενθάρρυνε την Dell να συνάψει συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την AMD, ώστε η τελευταία να λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Intel, οι οποίες περιλαμβάνονταν στον φάκελο έρευνας της Επιτροπής. Για το ζήτημα αυτό, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαπίστωσε ότι δεν είχε στη διάθεσή του επαρκή στοιχεία ώστε να τοποθετηθεί, καθώς η Κομισιόν δεν είχε κρατήσει σημειώσεις του περιεχομένου της τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχαν για το θέμα αυτό ανώτεροι εκπρόσωποι της Dell και ανώτεροι εκπρόσωποι της Επιτροπής στις 30 Αυγούστου 2007. Έτσι, ο κ. Διαμαντούρος περιορίστηκε σε σύσταση προς την Επιτροπή, προκειμένου να λαμβάνει στο εξής κατάλληλες εσωτερικές σημειώσεις σχετικά με το περιεχόμενο συνεδριάσεων ή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τρίτα μέρη, όταν διακυβεύονται σημαντικά διαδικαστικά ζητήματα.
«Ελπίζω ότι η απόφασή μου σε αυτή την υπόθεση θα βοηθήσει την Επιτροπή να βελτιώσει τις διοικητικές διαδικασίες της, διασφαλίζοντας ότι στο μέλλον οι αντιμονοπωλιακές έρευνες θα γίνονται με λεπτομερή καταγραφή του κάθε βήματος», σχολίασε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.

Σχόλια