Κρούσμα κλοπής υπολογιστή με προσωπικά δεδομένα

0

Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής του λογιστηρίου της εταιρίας Armstrong World Industries Inc. εκλάπη, περιέχοντας προσωπικές πληροφορίες 12 χιλιάδων παλιών και νέων εργαζομένων της εταιρίας, όπως διευθύνσεις, τηλέφωνα, αριθμούς ασφάλισης και καταστάσεις μισθοδοσίας.

Ο υπολογιστής εκλάπη από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο που ανήκε σε υπάλληλο της εταιρίας Deloitte & Τouche LLP.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων της γιατί απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τα αρχεία του υπολογιστή, παρ’ όλα αυτά τους συμβούλεψε να παρακολουθούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις πιστωτικές κάρτες τους για ασυνήθιστες ενέργειες.

Σχόλια