Κυβερνοεπίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

0

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (European Network and Information Security Agency – ENISA) καθώς και με τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών οργάνωσαν μια δοκιμαστική άσκηση αντιμετώπισης «κυβερνο-επιθέσεων», καθιερώνοντας πιλοτικά τον μήνα Οκτώβριο ως ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Cyber Europe 2012», πραγματοποιήθηκε μια τεχνητή διαδικτυακή επίθεση, την οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 300 επαγγελματίες στο χώρο της διαδικτυακής ασφάλειας, οι οποίοι συνεργάζονται με την ENISA. Είναι η δεύτερη φορά που εφαρμόζεται ένα παρόμοιο εγχείρημα. Η πρώτη απόπειρα είχε γίνει πριν δύο χρόνια αλλά σήμερα η όλη επιχείρηση φάνηκε εξαιρετικά βελτιωμένη καθώς οι συμμετέχοντες χειρίστηκαν συνολικά πάνω από 1000 προσομοιωμένα περιστατικά «επιθέσεων».

Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις χώρες παρατηρούσαν την «άσκηση» ενώ οι υπόλοιπες 25 συμμετείχαν ενεργά ενώ για πρώτη φορά φέτος έδωσε το παρόν και ο ιδιωτικός τομέας. Το σενάριο περιλάμβανε μια σειρά από τεχνικά ρεαλιστικές απειλές, οι οποίες μπορεί να προσβάλουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολυπλοκότητα του σεναρίου επέτρεπε τη δημιουργία αρκετών περιστατικών που θα προκαλούσαν τους εκατοντάδες συμμετέχοντες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι συνεργαζόμενοι κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν στις διαδικτυακές απειλές.

Να επισημανθεί ότι είχε υπάρξει πρόβλεψη ώστε το «πείραμα» να μην προκαλέσει βλάβη και να μην επηρεάσει τη λειτουργία των πραγματικών διαδικτυακών υπηρεσιών και συστημάτων. Τέλος, να σημειωθεί ότι η προσομοίωση της μαζικής αυτής κυβερνο-επίθεσης κρίθηκε ως απολύτως επιτυχής ενώ η επίσημη έκθεση από την ENISA αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του έτους.