Μ. Βρετανία: Εγκαλεί τη Google για φορολογικά θέματα

0

Την έρευνα διενήργησαν οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές της χώρας, για τις πρακτικές που ακολουθούσε η εταιρεία στο παρελθόν, ώστε να αποφύγει την καταβολή φόρων. Ο φόρος επιβάλλεται για τη χρήση παρελθόντων ετών, σε σχέση με την πρακτική χορήγησης αμερικανικών μετοχών της εταιρείας σε στελέχη της Google που εργάζονται στη Βρετανία, οι οποίες ωστόσο χρεώνονταν στη θυγατρική της Google στην Ιρλανδία, μειώνοντας έτσι τον φόρο που θα έπρεπε να είχε καταβάλει η εταιρεία.

Οι πληρωμές μέσω μετοχών σε στελέχη της Google έχουν μπει στο μικροσκόπιο των βρετανικών φορολογικών Αρχών, καθώς οι πολυεθνικές τις εγγράφουν στα βιβλία τους ως έξοδα που εκπίπτουν από το συνολικό φόρο, δημιουργώντας νόμιμους λογιστικούς λαβύρνθους.