Μ. Βρετανία: Πρόταση για την επιβολή αυστηρότερης ποινής σε όσους χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα άλλων

0

Πρόταση για την τροποποίηση του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων προτίθεται να καταθέσει σύντομα στο Κοινοβούλιο, η Κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας.

Μία εκ των επερχόμενων τροποποιήσεων θα είναι η επιβολή αυστηρότερης ποινής στα πρόσωπα που πωλούν ή χρησιμοποιούν εν γνώσει τους εσφαλμένα τα προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων.

Έτσι οι παραβάτες μελλοντικά πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης μέχρι και δύο ετών.

Η ποινή που προβλέπει ο ισχύων νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων του 1998, είναι η επιβολή προστίμου.

Ο Επίτροπος Πληροφορικής, Richard Thomas, πρότεινε την επιβολή αυστηρότερων ποινών υποστηρίζοντας ότι η ποινή φυλακίσεως θα δράσει ως αποτρεπτικό μέτρο.

Σχόλια