Μαζική αγωγή κατά του Groupon

0

Αγωγή κατά της εταιρείας Groupon άσκησε ομάδα καταναλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της συγκεκριμένης ιστοσελίδας προσφορών αντιβαίνει στο Σύμφωνο λειτουργίας των αγορών μέσω πιστωτικών καρτών. Ειδικότερα, οι ενάγοντες διατείνονται ότι ο συγκεκριμένος ιστότοπος παρανόμως θέτει σύντομη ημερομηνία λήξης των προσφορών που αγοράζουν οι καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, αν κάποιος δεν ενεργοποιήσει σύντομα την υπηρεσία ή αν δεν προβεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος στην απόκτηση του προϊόντος για το οποίο πλήρωσε, χάνει αυτό το δικαίωμα. Στην αγωγή τους, οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει, υπό το Σύμφωνο, το Groupon να σεβαστεί τα γενικά όρια λήξης του δικαιώματος χρήσης πληρωμένης υπηρεσίες, που έχει προσδιοριστεί σε πέντε έτη. Επιπλέον, στην αγωγή αναφέρεται ότι ο ιστότοπος εσκεμμένα προβλέπει σύντομες ημερομηνίες λήξης για τις προσφορές που διακινούνται, προκειμένου να κερδίσει χρήματα χωρίς το σύνολο των καταναλωτών να έχουν κάνει χρήση της υπηρεσίας για την οποία έχουν κανονικά πληρώσει.

Σχόλια